CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN
BÁN ĐẠI LÝ
TƯ VẤN KỸ THUẬT
 0912 269 338

KINH DOANH - BÁN LẺ
Mr. Đăng 0912 290 660
Ms Huyền 0912 280 033
HUNGDAO JSC Xi măng chịu lửa X6
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại xi măng chịu nhiệt với nhiệt độ sử dụng: 1300; 1400; 1500 và 1600 độ.

Tên sản phẩm

Nhiệt độ (Oc)

Thành phần

Pha nước

Al2O3 (%)

SiO2 (%)

(Kg/m3)

Cement CA-50 X5

1300

50

8.0

24-26

Cement CA-50X6

1400

60

5.0

24-26

Cement CA-50X7

1500

68

1.0

24-26


        


Gạch chịu lửa Sa mốt Gạch Cao nhôm Gạch xốp cách nhiệt
Bê tông chịu lửa Gạch chịu axit Sản phẩm khác
Xi măng chịu lửa Bông gốm Gạch chống cháy